Autorizatia de circultie provizorie

AUTORIZATIA DE CIRCULATIE PROVIZORIE

Autorizatia de circultie provizorie
(art.15 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Pana la inmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competente - autorizeaza provizoriu circulatia autovehiculelor si a remorcilor neinmatriculate, pentru o perioada ce nu va depasi 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expira asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

DOCUMENTE NECESARE:
a) cererea solicitantului;
b) dovada incheierii unei asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de autovehicule, in termenul de valabilitate a acesteia, pe numele solicitantului;
c) dovada platii taxei de autorizare provizorie a circulatiei - 7 lei (vezi si sectiunea Taxe);
d) copii ale documentelor care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie, sau, in cazul persoanei juridice, documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie;
f) dovada platii contravalorii placutelor cu numar provizoriu - 40 lei (se achita la ghiseu);
g) dovada platii contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie - 13 lei (vezi si sectiunea Taxe);
h) copia declaratiei vamale pentru vehiculele de provenienta straina la care se solicita inmatricularea in Romania, cu exceptia primei autorizari.

Vehiculului caruia i s-a acordat autorizatie de circulatie provizorie - i se pot atribui succesiv, in aceleasi conditii, mai multe autorizatii provizorii care nu pot cumula mai mult de 90 de zile. Autorizatia de circulatie provizorie da dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul Romaniei.

Autorizatia de circulatie provizorie si placile aferente se elibereaza pe loc la ghiseu.

AUTORIZAREA PROVIZORIE
de societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi sau societatile de leasing.
(art.17 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Autorizatiile de circulatie provizorie pot fi eliberate in alb societatilor abilitate sa comercializeze vehicule noi sau societatilor de leasing care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un volum mediu de vanzari de cel putin 5 vehicule intr-un interval de o luna.

Eliberarea autorizatiilor de circulatie provizorie - se efectueaza in baza urmatoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) copii de pe facturile fiscale de vanzare si jurnalul de vanzari al societatii din care sa rezulte ca aceasta a comercializat un numar de vehicule care sa justifice acordarea autorizatiilor de circulatie provizorie;
c) dovada platii taxei de autorizare provizorie a circulatiei;
d) documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, (in copie certificata conform cu originalul);
e) dovada platii contravalorii placutelor cu numar provizoriu;
f) dovada platii contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie.

Documentele sus-mentionate se prezinta anual, cu ocazia primei solicitari de eliberare a autorizatiilor de circulatie provizorie.

Persoanele juridice vor completa ulterior autorizatiile pe numele propriu sau al clientilor, numai pentru vehiculele noi, comercializate de acestea. Fiecare autorizatie va fi insotita de asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

Nu se poate emite decat o singura autorizare provizorie. In cazul in care detinatorul solicita o a doua autorizare succesiva, el va fi indrumat spre Serviciul Inmatriculari

AUTORIZAREA PENTRU PROBE A AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR
(art.19 si 20 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent autorizeaza pentru probe autovehiculele si remorcile care:
a) efectueaza probe in vederea omologarii, precum si autosasiuri care efectueaza deplasari de la unitatile constructoare la cele care le caroseaza, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea ori incercarea autovehiculelor sau a remorcilor;
b) se comercializeaza, in vederea efectuarii probelor solicitate de clienti, la cererea persoanelor juridice care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un volum mediu de vanzari de cel putin 10 vehicule pe luna in ultimele 6 luni.

Autorizatia de circulatie pentru probe este valabila un an de la data eliberarii.

Autorizatia de circulatie pentru probe este valabila doar pe teritoriul Romaniei, pentru cazul prevazut la lit. a), si doar pe teritoriul judetului sau al municipiului Bucuresti, in raza caruia societatea isi are sediul, pentru cazul prevazut la lit. b).

Formularul autorizatiei de circulatie pentru probe este identic cu cel al certificatului de inmatriculare, fiind insotit de o anexa completata de titularul autorizarii, care cuprinde elementele de identificare a vehiculului.

Autorizatia de circulatie pentru probe se elibereaza in baza urmatoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie;
c) copii de pe actul constitutiv al societatii din care sa rezulte ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau incercarea vehiculelor rutiere, precum si o adeverinta de la Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" din care sa rezulte ca societatea are vehicule in curs de omologare pentru circulatie, in cazul vehiculelor supuse incercarii in vederea omologarii;
d) copii de pe actul constitutiv al societatii din care sa rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere si copii de pe facturile fiscale de vanzare si jurnalul de vanzari al societatii, care sa ateste un volum mediu de vanzari de cel putin 10 vehicule pe luna, in ultimele 6 luni, precum si copii de pe actele care atesta detinerea unui spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vanzarii, in cazul comerciantilor;
e) dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, in termenul de valabilitate a acesteia, pentru fiecare autorizatie solicitata;
f) dovada platii taxei de autorizare a circulatiei pentru probe;
g) dovada platii contravalorii placutelor cu numar pentru probe;
h) dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare.

  • Servicii de inmatriculari auto in Bucuresti si Ilfov

  • Ne imbunatatim in fiecare zi serviciile oferind clientilor nostri inmatriculari auto definitive, provizorii sau temporare, preschimbarea certificatului de inmatriculare, duplicate CIV si CI, asigurari auto si casco (rca ieftin), obtinem pentru dvs. certificatele fiscale necesare inmatricularii auto, servicii de intretinere parcuri auto si chiar achitarea taxei pentru prima inmatriculare.
  • SERVICII INMATRICULARI AUTO: