Duplicat certificat de inmatriculare auto

DUPLICAT CERTIFICAT DE INMATRICULARE AUTO

Duplicat al certificatului de inmatriculare
- in cazul pierderii/furtului/deteriorarii.
(art.13 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE:
a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului (original si copie);
c) certificatul de inmatriculare deteriorat, dupa caz;
d) dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare - 30 lei (vezi si sectiunea Taxe);
e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie

In cazul persoanelor juridice, pe langa documentele sus-mentionate se solicita si copia certificatului de inregistrare a societatii, delegatia si actul de identitate delegat.

Documentul original prevazut lit. e) se restituie pe loc, dupa confruntarea cu copia. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea duplicatului certificatului de inmatriculare al vehiculului.

Termenul de eliberare a documentelor de inmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghiseu.

Documentele se elibereaza pentru:
• persoane fizice (personal sau prin imputernicit prin procura notariala), in baza documentului de identitate;
• persoane juridice - delegatie + act de identitate delegat.

  • Servicii de inmatriculari auto in Bucuresti si Ilfov

  • Ne imbunatatim in fiecare zi serviciile oferind clientilor nostri inmatriculari auto definitive, provizorii sau temporare, preschimbarea certificatului de inmatriculare, duplicate CIV si CI, asigurari auto si casco (rca ieftin), obtinem pentru dvs. certificatele fiscale necesare inmatricularii auto, servicii de intretinere parcuri auto si chiar achitarea taxei pentru prima inmatriculare.
  • SERVICII INMATRICULARI AUTO: