Inmatriculari auto permanente/temporare

INMATRICULAREA PERMANENTA / TEMPORARA

Inmatricularea permanenta sau temporara
(art.7 din Ordinul M.A.I. nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE:
a) cererea solicitantului. In cazul inscrierii in certificatul de inmatriculare si a altei persoane ce poate folosi vehiculul in virtutea unui drept legal - altul decat dreptul de proprietate, proprietarul va mentiona explicit solicitarea in cerere, indicand si datele acestei persoane (pe a doua fisa de inmatriculare);
b) fisa de inmatriculare a vehiculului - model tipizat stabilit conform reglementarilor legale - completata cu datele proprietarului si avand viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. In cazul inscrierii pe certificatul de inmatriculare si a altei persoane, se va depune si o a doua fisa de inmatriculare completata cu datele acesteia. In cazul inmatricularii temporare pentru export, nu este necesara viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. Viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale de pe fisa de inmatriculare se poate inlocui prin prezentarea Certificatului de atestare fiscala;
c) cartea de identitate a vehiculului, eliberara de R.A.R., in original si in copie xerox;
d) documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, in original si in copie xerox;
e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie xerox. In situatia persoanelor juridice se vor prezenta alaturi actul de identitate al delegatului si copia documentului ce atesta dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul;
f) dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice, aflata in termenul de valabilitate al acesteia, cu exceptia autovehiculelor si remorcilor noi;
g) copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse tertilor prin accident de circulatie, aflata in termenul de valabilitate al acesteia;
h) dovada efectuarii formalitatilor vamale de import definitiv sau temporar, in original sau copie legalizata a acesteia, doar pentru inmatricularea temporara, in cazul autovehiculelor si remorcilor dobandite din strainatate (din afara comunitatii europene), in cazurile prevazute de lege;
i) dovada platii taxei de inmatriculare, stabilita potrivit legii (vezi si sectiunea Taxe);
j) dovada platii taxei de poluare pentru autoturisme si autovehicule, stabilita potrivit legii (vezi si sectiunea Taxe);
k) dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare (vezi si sectiunea Taxe);
l) dovada platii contravalorii placutelor cu numarul de inmatriculare (vezi si sectiunea Taxe);
m) certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R., cu exceptia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competitiilor sportive si a vehiculelor istorice;
n) procura speciala, dupa caz.

Documentele originale prevazute la lit. d) si e) se restituie pe loc, dupa certificarea copiilor acestora.

Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea certificatului de inmatriculare a vehiculului si a placutelor cu numarul de inmatriculare.

In cazul vehiculului de provenienta straina care a fost anterior inmatriculat in alt stat si care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, solicitantul trebuie sa prezinte, pe langa documentele sus-mentionate si toate documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, in original, precum si placutele cu numarul de inmatriculare. Acestea se retin si se arhiveaza la Serviciul Inmatriculari, fiind posibila emiterea, la cerere, a unei dovezi de retinere pentru a servi in fata autoritatii straine la radiere.

Persoana juridica solicitanta a inmatricularii trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent, pe langa documentele sus-mentionate si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie.

Termenul de eliberare a documentelor de inmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghiseu.

Documentele se elibereaza pentru:
• persoane fizice (personal sau prin imputernicit prin procura notariala), in baza documentului de identitate;
• persoane juridice - delegatie + act de identitate delegat.

  • Servicii de inmatriculari auto in Bucuresti si Ilfov

  • Ne imbunatatim in fiecare zi serviciile oferind clientilor nostri inmatriculari auto definitive, provizorii sau temporare, preschimbarea certificatului de inmatriculare, duplicate CIV si CI, asigurari auto si casco (rca ieftin), obtinem pentru dvs. certificatele fiscale necesare inmatricularii auto, servicii de intretinere parcuri auto si chiar achitarea taxei pentru prima inmatriculare.
  • SERVICII INMATRICULARI AUTO: