Radiere Auto. Radierea Autovehiculelor

RADEIRE AUTO | RADIEREA AUTOVEHICULELOR

Radierea din circulatie a autovehiculelor
(art.24 si 25 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Cazurile in care proprietarii sunt obligati sa solicite radierea in termen de 30 de zile, sunt:
a) vehicul dezmembrat, casat sau predat unei unitati specializate in vederea dezmembrarii;
b) scoaterea definitiva din Romania a vehiculului;
c) declararea furtului vehiculului;

Proprietarii de vehicule inmatriculate pot solicita si radierea din circulatie la cerere, prezentand pe langa documentele sus-mentionate si dovada detinerii unui spatiu - in vederea depozitarii acestuia. Aceasta radiere nu permite si scoaterea din evidenta fiscala.

Documentele in baza carora se poate solicita radierea vehiculelor sunt urmatoarele:

certificat de inmatriculare in original (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul certificatului de inmatriculare);
placute cu numar de inmatriculare (in cazul pierderii/furtului, declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul placilor cu numar de inmatriculare);
cartea de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele inmatriculate dupa 1 iulie 1993);
fisa de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, stabilita potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscala;
documente care atesta faptul ca a intervenit una dintre urmatoarele situatii (dezmembrare, export, furt, depozitare in spatiu propriu);
document de identitate (original si copie);
trei exemplare certificat de radiere completat;

În cazul vehiculelor inmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care detin certificate de inmatriculare si numere de inmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricatie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua in baza unei declaratii pe propria raspundere a titularului inmatricularii ori a mostenitorilor legali ai acestuia, care sa ateste ca vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulatie si nu mai circula pe drumurile publice.

Certificatul de radiere se elibereaza pe loc, la ghiseu.

  • Servicii de inmatriculari auto in Bucuresti si Ilfov

  • Ne imbunatatim in fiecare zi serviciile oferind clientilor nostri inmatriculari auto definitive, provizorii sau temporare, preschimbarea certificatului de inmatriculare, duplicate CIV si CI, asigurari auto si casco (rca ieftin), obtinem pentru dvs. certificatele fiscale necesare inmatricularii auto, servicii de intretinere parcuri auto si chiar achitarea taxei pentru prima inmatriculare.
  • SERVICII INMATRICULARI AUTO: