Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul

TRANSCRIERE DREPT PROPRIETATE VEHICUL

Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul
(art.8 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE:
a) fisa de inmatriculare a vehiculului - model tipizat stabilit conform reglementarilor legale - completata cu datele proprietarului si avand viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. In cazul inscrierii pe certificatul de inmatriculare si a altei persoane, se va depune si o a doua fisa de inmatriculare completata cu datele acesteia. In cazul inmatricularii temporare pentru export, nu este necesara viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. Viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale de pe fisa de inmatriculare se poate inlocui prin prezentarea Certificatului de atestare fiscala;
b) cartea de identitate a vehiculului, eliberara de R.A.R., in original si in copie xerox;
c) documentul care atesta dreptul de proprietateal solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, in original si in copie xerox;
d) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie xerox. In situatia persoanelor juridice se vor prezenta alaturi actul de identitate al delegatului si copia documentului ce atesta dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul;
e) dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice, aflata in termenul de valabilitate al acesteia, cu exceptia autovehiculelor si remorcilor noi;
f) copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila, pentru prejudicii produse tertilor prin accident de circulatie, aflata in termenul de valabilitate al acesteia, incheiata pe numele noului proprietar;
g) certificatul de inmatriculare al fostului proprietar, in care acesta a inscris (pe verso CI, in rubrica speciala) transmiterea dreptului de proprietate;
h) placutele cu numarul de inmatriculare, daca noul proprietar are domiciliul, resedinta sau sediul pe raza altui judet decat al fostului proprietar;
i) dovada platii taxei de inmatriculare, stabilita potrivit legii (vezi si sectiunea Taxe);
j) dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare (vezi si sectiunea Taxe);
k) dovada platii contravalorii placutelor cu numarul de inmatriculare (vezi si sectiunea Taxe) cu exceptia cazului in care acestea se pastreaza pe vehicul de la vechiul proprietar;
l) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu exceptia autovehiculelor destinate competitiilor sportive si a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementarile in vigoare;
m) procura speciala, dupa caz.

Documentele originale prevazute lit. d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea.

Cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea certificatului de inmatriculare al vehiculului si a placutelor cu numarul de inmatriculare.

Persoana juridica solicitanta a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent, pe langa documentele sus-mentionate si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie.

Termenul de eliberare a documentelor de inmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghiseu.

Documentele se elibereaza pentru:
• persoane fizice (personal sau prin imputernicit prin procura notariala), in baza documentului de identitate;
• persoane juridice - delegatie + act de identitate delegat.

  • Servicii de inmatriculari auto in Bucuresti si Ilfov

  • Ne imbunatatim in fiecare zi serviciile oferind clientilor nostri inmatriculari auto definitive, provizorii sau temporare, preschimbarea certificatului de inmatriculare, duplicate CIV si CI, asigurari auto si casco (rca ieftin), obtinem pentru dvs. certificatele fiscale necesare inmatricularii auto, servicii de intretinere parcuri auto si chiar achitarea taxei pentru prima inmatriculare.
  • SERVICII INMATRICULARI AUTO: